24 مرداد 1395

برنامه امتحانات شهریور ماه 1395

برنامه امتحانات شهریور ماه 1395 آماده دریافت می‌باشد.
دانش‌آموزان فقط تا چهارشنبه 27 مرداد ماه از ساعت 9 تا 14 فرصت دارند جهت دریافت برنامه به امور دفتری هنرستان مراجعه كنند.
مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )
ارسال شده در مطلب های: اخبار مدرسه

2 مرداد 1395

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )
ارسال شده در مطلب های: اخبار مدرسه

26 مرداد 1394

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )
ارسال شده در مطلب های: اخبار مدرسه

12 مرداد 1394

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )
ارسال شده در مطلب های: علمی

7 مرداد 1394

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )
ارسال شده در مطلب های: علمی

27 مرداد 1393

برنامه امتحانات شهریور ماه هنرستان كاردانش ابن‌سینا منطقه 3 تهران

ایام هفته
تاریخ
ساعت 10 صبح
شنبه
1 / 6 / 93
زبان خارجی (2)
كارآفرینی
نقشه‌كشی سازه (نظری)
یکشنبه
2 / 6 / 93
ریاضی (1)
دین و زندگی (2)
رایانه‌كار ویژوال اینتردو (نظری)
دوشنبه
3 / 6 / 93
كاربر رایانه (نظری)
قانون كار
مطالعات اجتماعی
سه‌شنبه
4 / 6 / 93
ادبیات فارسی (2)
طراحی مقدماتی وب (نظری)
نقشه‌كشی ساختمان درجه 2 (نظری)
چهار‌شنبه
5 / 6 / 93
تاریخ معاصر ایران
فیزیک (1)
كارور فلش ام ایكس (نظری)
شنبه
8 / 6 / 93
زبان فارسی (1)
زبان فارسی (2)
رایانه‌كار دریم ویور (نظری)
یکشنبه
9 / 6 / 93
طراحی گرافیك رایانه‌ای (نظری)
دوشنبه
10 / 6 / 93
علوم زیستی و بهداشت
كاربر نرم افزار اداری (نظری)
مبانی و كاربرد رایانه
سه‌شنبه
11 / 6 / 93
ادبیات فارسی (1)
جغرافیای عمومی و استان
آمادگی دفاعی
چهار‌شنبه
12 / 6 / 93
عربی (1)
رسم فنی
نقشه‌كشی سازه (عملی)
شنبه
15 / 6 / 93
شیمی (1)
بهداشت و ایمنی كار
رایانه‌كار ویژوال اینتردو (عملی)
یکشنبه
16 / 6 / 93
دین و زندگی (1)
عربی (1 / 2)
طراحی مقدماتی وب (عملی)
دوشنبه
17 / 6 / 93
زبان خارجی (1)
عربی (2 / 2)
كارور فلش ام ایكس (عملی)
سه‌شنبه
18 / 6 / 93
كاربر رایانه (عملی)
نقشه‌كشی ساختمان درجه 2 (عملی)
رایانه‌كار دریم ویور (عملی)
چهار‌شنبه
19 / 6 / 93
كاربر نرم افزار اداری (عملی)
طراحی گرافیك رایانه‌ای (عملی)
 
مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه مطلب: 
(0 نظر )
ارسال شده در مطلب های: اخبار مدرسه
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1
نقشه سایت