هنرستان پسرانه غیر انتفاعی ابن سینا
 

خبر های حاضر

مطلب های موجود (114)

بر اساس دسته بندی

اخبار مدرسه (81)
علمی (5)
فرهنگی (13)
ورزشی (2)
معرفی نرم‌افزار (5)
فنی و مهارتی (8)
تربیتی و پرورشی (5)
بزرگسالان (3)
وام خود اشتغالی (2)
نمونه سؤالات امتحانی (4)

بر اساس ماه

اسفند (9)
بهمن (12)
دی (5)
آذر (22)
آبان (10)
مهر (11)
شهریور (11)
مرداد (6)
تیر (7)
خرداد (3)
اردیبهشت (10)
فروردین (8)

خبر های منقضی شده

مطلب های موجود (0)