هنرستان پسرانه غیر انتفاعی ابن سینا
 

عباس رحیمی‌کمساری

با 29 سال سابقه آموزشی