هنرستان پسرانه غیر انتفاعی ابن سینا
 
 

کادر اداری و اجرایی

معاون آموزشی: سید محمد حسینی


معاون انضباطی: عبدالرضا آهنگران


معاون اجرایی: محمدعلی پازوکی


حسابدار: حسین غفاری