هنرستان پسرانه غیر انتفاعی ابن سینا
 

انتخابات شورای دانش‌آموزی