آزمون آنلاین/مسابقه  

كاربر رایانه پایه دوم كامپیوتر

تاریخ آزمون 20 آبان
از ساعت 3 بعداز ظهر تا 8 صبح فردا
توجه: به منظور جلوگیری از گرفتن عكس از آزمون، سؤالات برای هر شخص به صورت تصادفی طرح میشود.
در صورت بروز مشكل با تلفن 77072823 تماس بگیرید

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

تاریخ


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

قانون كار


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

فلش ام ایكس (Flash MX)


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

بهداشت و ایمنی كار


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

جغرافیای عمومی و استان


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آمادگی دفاعی


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

زبان خارجی 2


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

مبانی معماری


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

رسم فنی


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

مبانی نقشه‌كشی سازه


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

عربی


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

زبان فارسی


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

ادبیات فارسی


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

اسکلت بتنی


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

دین و زندگی


     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

مفاهیم اطلاعات و ارتباطات

تاریخ آزمون 26 آبان
از ساعت 3 بعداز ظهر تا 8 صبح فردا
توجه: به منظور جلوگیری از گرفتن عكس از آزمون، سؤالات برای هر شخص به صورت تصادفی طرح میشود.
در صورت بروز مشكل با تلفن 77072823 تماس بگیرید

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

مفاهیم اطلاعات و ارتباطات 2

تاریخ آزمون 3 آذر
از ساعت 6:15 بعداز ظهر تا 11 شب
توجه: سؤالات برای هر شخص به صورت تصادفی طرح میشود.
در صورت بروز مشكل با تلفن 77072823 تماس بگیرید.

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

اطلاعات و ارتباطات و ویندوز

تاریخ آزمون 10 آذر
از ساعت  8:00 تا  11:30 شب
خواهشمند است از تماس های بی مورد جداًخودداری نمایید.
جوابگویی تماس تا ساعت 10
تعداد سوالات 50 عدد

     
 
آزمون آنلاین  

آزمون آنلاین شماره 1 کامپیوتر تاریخ 15 آبان 94


     
 
آزمون آنلاین پایه سوم كامپیوتر شنبه 22 آبان  

پایه سوم كامپیوتر شنبه 22 آبان ساعت 15 تا 20


     
 
آزمون آنلاین پایه دهم كامپیوتر جمعه 21 آبان  

پایه دهم كامپیوتر جمعه 21 آبان ساعت 8 تا 17


     
 
نقشه سایت